Missionskyrkan i Ljungby

Kören

I Ljungby Missionskyrka finns, sedan många år tillbaka, kören Tonkraft. Det är en blandad 4-stämmig kör med deltagare i medelåldern. Repertoaren består till stor del av kyrkliga sånger, som exempelvis "Betlehems stjärna" och "Advent" vid jul- och adventshögtider, eller "Som när ett barn kommer hem om kvällen" vid alla helgons helg. Det är viktigt för kören att förmedla sångernas innehåll för människor som lyssnar.
Under året medverkar kören vid Gudstjänster och andra samlingar i kyrkan. Kören har också framfört särskilda konserter vid jul och någon gång på vårkanten.
Projekt som musikaler och sångframträdande på andra orter och i andra sammanhang har också varit inslag i körens verksamhet.
Vid ett flertal övningstillfällen under året umgås vi över en kopp kaffe - den sociala delen av vår gemenskap är viktig.
Låter detta som något Du vill ta del av är Du välkommen att vara med.
Vi samlas i Missionskyrkan Torsdagar kl. 19-21.