Missionskyrkan i Ljungby

Presentation

Svenska Missionskyrkans internationella arbete har flera inriktningar som speglar den helhetssyn som präglar Svenska Missionskyrkans internationella arbete. Arbetet för fred och försoning. Samhällsbyggnad, utbildning, sjuk- och hälsovård. Evangelisation, pionjärevangelisation, församlingsgrundande och bibelöversättningar. Stöder utbildning och teologisk forskning så att den samarbetande kyrkan ska kunna bygga upp en egen pastors- och evangelistkår.

Missionskommitten

I Missionskyrkan arbetar en kommitté bestående av 6 personer. Den har till uppgift att informera om missionsarbete i olika länder, inspirera till ekonomiska insatser samt hålla kontakt med vår vänförsamling i Polen.

Vänförsamlingen i Polen

Sedan 1999 har vi en vänförsamling i Stettin. Syftet är att genom ömsesidiga vänskapskontakter lära känna och besöka varandra. Vår församling har någorlunda regelbundna kontakter med församlingen i Stettin som inte är så stor men mycket livaktig. Deras spontanitet, generositet och entusiasm gläder oss mycket och vi är även imponerade av medlemmarnas solidaritet med sin församling.

Svenska Missionskyrkans arbete i Världen

Klicka på nedanstående länk för att se aktuell information om Svenska Missionskyrkans missionsarbete.
www.missionskyrkan.se  gå vidare in på fliken Världen.