Missionskyrkan i Ljungby

LänkarEn kyrka för hela livet där 
mötet med Jesus Kristus förvandlar 
– mig, dig och världen
 

Baptistsamfundet, Metodistkyrkan ochMissionskyrkan har bildat ett nytt kyrkosamfund tillsammans. Den nya kyrkans arbetsnamn är Gemensam Framtid.  Läs mer: www.gemensamframtid.se

Equmenia
Equmenia är en gemensam organisation för riksförbunden Metodistkyrkans Ungdomsförbund (MKU), Svenska Baptisternas Ungdomsförbund (SBUF) och Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU). equmenia är till för riksförbundens lokala föreningar, som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i hela Sverige. equmenias högsta beslutande organ är Riksstämman som går av stapeln varje år. Där tar medlemmarna beslut om verksamhet, budget och val av styrelse.
Läs mer: www.equmenia.se

Sändaren
En kristen tidning Sändaren ges ut av Tidnings AB Sändaren, som är ett företag inom Verbum-koncernen. Sändaren vill berätta om människors erfarenhet av och sökande efter en Gudstro, mitt i vardagen mitt i världen.
Sändaren har riksspridning, kommer ut med 25 nummer.
Läs mer:
www.sandaren.se

 

Hjortsbergagården och Örestrand
Gårdarna ägs och drivs av Södra Götalands Distrikt av Svenska Missionskyrkan och SMU.
Här finns olika aktiviteter under hela året.
Läs mer: www.hjortsbergagarden.se

              www.orestrand.se