Missionskyrkan i Ljungby

Rum för livet!
Ljungby Missionsförsamling med 210 medlemmar bildades 1880 och är en del av Equmeniakyrkan. En ny kyrka bildad av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptisförbundet och Metodistkyrkan i Sverige. I Ljungby Missionskyrka finns plats för stilla andakter, gudstjänster, bibelstudier, konserter, tonårskvällar, scoutmöten, körövningar, studiecirklar och mycket mer.

Vi vill berätta om tron på Herren Jesus Kristus, hans död och uppståndelse och dess betydelse för oss människor i vår brottning med livets och dess frågor. Vi vill vara en kyrka för hela livet från det lilla barnet till den gamla människan. Här är platsen för dop, konfirmation, vigsel och begravning. pastor och diakon har tystnadsplikt och står till förfogande för samtal. Vi är en gemenskap på väg genom livet, med ett centrum i Jesus Kristus.
                                                Till detta Rum för livet är Du välkommen !
 
 
 
                 

Ny hemsida:

ljungbymissionskyrka.se

 Aktuellt